Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují, jakým způsobem Jiří Holubec, místo podnikání Svitavy, Předměstí, Pražská 682/3, zapsaný v Živnostenském rejstříku, IČO: 29184673, Je plátcem DPH, DIČ: CZ6509031705, telefon +420 461 531 460, +420 603 439 058, email [email protected] (dále jako "správce") nakládá s osobními údaji.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

Osobními údaji jsou jakékoliv informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Jaké konkrétní osobní údaje správce zpracovává

Účel zpracování osobních údajů

Příjemci a zpracovatelé, kterým jsou osobní údaje zpřístupněny: pověřené osoby a zaměstnanci správce, účetní, osoby s povinností mlčenlivosti (zákonnou, smluvní), provozovatel počítačového serveru, orgány veřejné správy (zejména Policie ČR, exekutor, soudy), přepravní společnosti.

Správce nepředává osobní údaje třetím osobám ani do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Produkty společnosti Google (např. Google Analytics), u níchž nelze přesně určit, v kterém státě dochází ke zpracování osobních údajů, neboť jsou servery a pracoviště umístěny po celém světě, splňují všechny standardy GDPR, a proto nebyly vyhodnoceny jako rizikové.

Osobní údaje bude správce zpracovávat po dobu

Po uplynutí lhůt osobní údaje budou vymazány.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména: